ตรวจสุขภาพประจำปี ในแต่ละช่วงวัย

ขึ้นปีใหม่ ก็เริ่มกลับมาสู่ช่วงการ ตรวจสุขภาพประจำปี อีกครั้ง การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการเช็กสุขภาพ เพื่อจะได้รู้ว่า เรามีสุขภาพอย่างไร หรือถ้ามีสิ่งผิดปกติในร่างกายจะได้ตรวจเจอตั้งแต่ขั้นแรก ๆ และรักษาได้ทันเวลา แต่ว่า บางคนก็สงสัยว่า ช่วงอายุเท่าไหร่ ต้องตรวจอะไรบ้าง ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่า

อายุน้อยกว่า 30 ปี
ช่วงวัยนี้ ส่วนใหญ่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่อาจจะมีโรคแฝง ดังนั้นไม่ควรละเลย หรือวางใจไม่ตรวจสุขภาพ ซึ่งในช่วงวัยนี้ควรตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน
– ตรวจความสมบูรณ์ในเม็ดเลือด
– ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
– ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
– ตรวจวัดระดับกรดยูริก
– ตรวจการทำงานของไต และตับ
– ตรวจปัสสาวะ
– เอกซเรย์ปอด

แต่ทั้งนี้โปรแกรมการตรวจสุขภาพนั้นก็ไม่กำหนดหรือบังคับว่าต้องตรวจตามเป๊ะ ๆ อาจจะปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ หรือหากกังวลสิ่งไหนเป็นพิเศษก็สามารถตรวจเพิ่มเติมได้

ข้อมูลจาก https://www.phyathai.com/th/article/health-checkup-program

ช่วงอายุ 30-39 ปี
ในช่วงวัยนี้ก็ควรตรวจขั้นพื้นฐานและเพิ่มเติม
– ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
– ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และควรฉีดวัคซีนหากยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
– ในเพศหญิง ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV และคลำตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำ

ข้อมูลจาก https://www.phyathai.com/th/article/health-checkup-program
https://www.petcharavejhospital.com/…/What_health_check…

ช่วงอายุ 40-59 ปี
ในช่วงวัยนี้ก็ควรเพิ่มเติมในการตรวจสุขภาพที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น จากพื้นฐาน โดยเพิ่มเติม
– ตรวจการติดเชื้อทางเดินอาหาร และตรวจช่องท้องเพื่อหาความผิดปกติของถุงน้ำดี ตับ และไต
– อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ และความแข็งแรงของกระดูก
– เพศหญิง ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมอย่างละเอียด
– เพศชาย ควรตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก

ข้อมูลจาก https://www.phyathai.com/th/article/health-checkup-program

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในช่วงวัยนี้ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพราะร่างกายเริ่มถดถอยและเสื่อมลง ควรตรวจ
– การทำงานของหัวใจ
– การทำงานของไต ตับ และช่องท้อง
– การทำงานของสมอง
– ตรวจหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่าง ๆ
และควรปรึกษาแพทย์ในการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

หากกังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติมได้

ข้อมูลจาก https://www.phyathai.com/th/article/health-checkup-program