เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

พัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพ็ชรรัตน์เภสัช ย้ายที่ทำการ ย้ายพื้นที่มายังทำเลใหม่ ณ ปัจจุบัน

เพ็ชรรัตน์ เมดิซิน รองรับความต้องการลูกค้ากรุงเทพฯฝั่งตะวันออก และ สมุทรปราการ

เพ็ชรรัตน์ ฟาร์ม่า งามวงศ์วาน รองรับลูกค้าฝั่งกรุงเทพฯตอนเหนือ และนนทบุรี

ขยายกิจการรองรับบริการลูกค้า

เพ็ชรรัตน์เภสัชก่อตั้งขึ้นครั้งแรก