ร้านยามาตรฐานใหม่ GPP (Good Pharmacy Practice)
ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 30 ปี

จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค วิตามิน เวชสำอาง และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และบริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้าโดยเภสัชกร สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งทางหน้าร้าน บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช
และทางออนไลน์ผ่าน Line @diamondpharmacy พร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

VISION

เพ็ชรรัตน์เภสัช มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลรักษาสุขภาพลูกค้าตามมาตรฐานสากล ด้วยความใส่ใจในราคายุติธรรม

MISSION

การพัฒนาบุลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
พัฒนากระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า
จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้ครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้า